Βρίσκεστε εδώ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Στην  ειδικότητα “Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων”, ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, που αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία εκτύπωσης και παράγει εργασίες όπως  βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, έντυπα, αφίσες με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και μηχανών εκτύπωσης.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων” θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν τον εξοπλισμό και τα υλικά που απαιτούνται για τη λήψη και εκτύπωση φωτογραφικού υλικού
  • ν’ αναγνωρίζουν τις βασικές συσκευές ενός υπολογιστικού συστήματος Η/Υ, τις δυνατότητές τους και τη χρήση τους
  • να χειρίζονται τον εξοπλισμό και τα υλικά, που απαιτούνται για την παραγωγή και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού
  • να δημιουργούν μακέτες για εκτύπωση
  • να γνωρίζουν όλες τις μεθόδους εκτύπωσης, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους
  • να οργανώνουν την εργασία στα ανάλογα στάδια παραγωγής του εντύπου, ώστε να μπορούν να ελέγξουν το χρόνο ολοκλήρωσης, το κόστος και την ποιότητά της
  • να επιλέγουν τα υλικά ανάλογα με τη μέθοδο εκτύπωσης
  • να αξιολογούν και να ελέγχουν το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
  • να εφαρμόζουν τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
  • να συντηρούν  τον  τεχνικό  εξοπλισμό  προκειμένου να τον διατηρούν σε καλή κατάσταση

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: