Βρίσκεστε εδώ

Βοήθεια

Βρείτε χρήσιμη βοήθεια σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου.

Στη σελίδα της βοήθειας μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με λειτουργίες σε διάφορα σημεία του ιστότοπου. Για παράδειγμα, πληροφορίες για την πλοήγηση με πληκτρολόγιο στις σελίδες που περιέχουν πληροφορίες σε καρτέλες και σε πίνακες, κάθώς και πληροφορίες για την εκτέλεση διάφορων διεργασιών, όπως η χρήση και η σωστή συμπλήρωση κάθε φόρμας του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος του ΟΑΕΔ αλλά και κάθε ιστότοπος μπορεί να αναγνωστεί με την χρήση κάποιων πλήκτρων, τα οποιά ορίζονται απο προεπιλογή σε κάθε φυλλομετρητή. Τα πλήκτρα αυτά συνήθως είναι το tab , το enter , τα δεξιά-αριστερά-πάνω-κάτω βέλη , το space , καθώς και διάφορα άλλα πλήκτρα. Παρακάτω ακολουθεί επεξήγηση του βασικού τρόπου πλοήγησης στον ιστότοπο.

Κατά την πλοήγηση σε μια σελίδα, όταν η ανάγνωση φτάνει στο τελευταίο σημείο του παραθύρου, για να συνεχίσει η ανάγνωση με την ροή που επιθυμείτε πρέπει να το μετακινήσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

 • Η μετακίνηση του παραθύρου πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά γίνεται απο τα αντίστοιχα πλήκτρα βελών.
 • Κατά τη χρήση του πλήκτρου tab , (όπως θα δείτε παρακάτω), όταν το επιλεγμένο στοιχείο είναι εκτός παραθύρου, το παράθυρο προσαρμόζεται και μετακινείται αυτόματα ώστε να φαίνεται το επιλεγμένο στοιχείο.

Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο tab για να μετακινηθείτε από το ένα στοιχείο με δυνατότητα εστίασης στο άλλο.

 • Τα πεδία με δυνατότητα εστίασης συνήθως είναι οι σύνδεσμοι, τα κουμπιά, τα πεδία φόρμας και πολλά άλλα. Εκτός από τα προσαρμοσμένα πεδία με δυνατότητα εστίασης, μπορεί να βρεθούν και άλλα στοιχεία, που έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιμα με εστίαση από την διεπαφή πληκτρολογίου. Αυτό γίνεται ώστε σημαντικές πληροφορίες μια σελίδαςνα είναι γρήγορα προσβάσιμες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο tab.
 • Με το πλήκτρο tab η εστίαση μεταφέρεται από το ενα στοιχείο, στο επόμενο προς εστίαση στοιχείο με σειρά προσπέλασης αρχικά από πάνω προς τα κάτω και στην συνέχεια με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά.
 • Πατώντας το πλήκτρο Shift ταυτόχρονα με το πλήκτρο tab αλλάζει η σειρά προσπέλασης των εστιασμένων στοιχείων, με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.
 • Όσα στοιχεία εστιάζονται με το πλήκτρο Tab συνήθως εμφανίζονται με ενα πλαίσιο στο περίγραμμα. Κάποιες φορές αυτό συμβαίνει σε συνδιασμό με αλλαγή χρώματος στο κείμενο ή και με αλλαγή χρώματος παρασκηνίου του εστιασμένου στοιχείου.

Με το πλήκτρο enter υπάρχει η δυνατότητα:

 • Να ενεργοποιηθεί κάποιος σύνδεσμος ή κουμπί
 • Να σταλεί μια φόρμα, όταν ένα ή περισσότερα πεδία της, έχουν εστιαστεί. Αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα είδη πεδίων φόρμας εκτός από τα πεδία τύπου"textarea".

Με το πλήκτρο Space υπάρχει η δυνατότητα:

 • Εναλλαγής της κατάστασης ενός στοιχείου (για παράδειγμα, πλαίσιο ελέγχου).
 • "Να ανοίξει" ή "να κλείσει" ένα στοιχείο (για παράδειγμα πεδίο select).

Τα κουμπιά βέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • Αλλαγή της τιμής ενός στοιχείου (για παράδειγμα, σε ένα πεδίο select ή μια ομάδα κουμπιών επιλογής).
 • Μετακίνηση του κέρσορα (για παράδειγμα σε πεδίο εισαγωγής κειμένου).

Το κουμπί Esc χρησιμοποιείται για:

 • Ακύρωση ή προτροπή κάποιας ενέργειας.
 • Κλείσιμο στοιχείων περιεχομένου όπως αναδυόμενα παράθυρα ή ανοιχτό πεδίο select.