Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας - Προεργασία για νέους ανέργους 18 - 29 ετών

Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας - Προεργασία για νέους ανέργους 18 - 29 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Η προετοιμασία 25.000 ανέργων 18-29 ετών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι 18-29 ετών εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται κατά την υπόδειξή τους μέχρι την τοποθέτηση τους στην επιχείρηση (συμφωνητικό συνεργασίας).

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ‘Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027’

ΕΣΠΑ ΣΗΜΑ

07-06-2024 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

06-06-2024 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ‘Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027’

ΕΣΠΑ ΣΗΜΑ