Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ΣΟΧ3/2023

Στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2,0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation Ευ.

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων για την πρόσληψη πεντακοσίων σαράντα (540) εργασιακών  συμβούλων η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη ΣΟΧ3/2Ο23 καθορίζεται από την 11/12/23 ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:01 έως και την 20/12/23 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη ΣΟΧ3/2Ο23 καθώς επίσης και στο αντίστοιχο παράρτημα προκήρυξης Δ.ΥΠ,Α. Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) που την ακολουθεί.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXlSnet μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή gov.gr Εργασία και Ασφάλιση Απασχόληση στο δημόσιο τομέα Πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων ή απευθείας από το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/proslepse-neon-ergasiakon-sumboulon

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Παράρτημα Γλώσσομάθειας

Παράρτημα Η/Υ

Εγχειρίδιο χρήσης της Ψηφιακής Υπηρεσίας Αίτησης για πρόσληψη στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ - ΚΠΑ2