Βρίσκεστε εδώ

Οροι Χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα - Κανόνες Ασφαλείας Διαδικτυακής Πύλης

 1. Η διαδικτυακή πύλη (νέο Portal του ΟΑΕΔ) απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν εργαζόμενους. Ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το νέο Portal του ΟΑΕΔ μόνο με νόμιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει ο ΟΑΕΔ. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης, όπως και οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΟΑΕΔ. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης υπόκειται σε αλλαγές κατά την κρίση του ΟΑΕΔ χωρίς σχετική ειδοποίηση. Οποιαδήποτε μη νόμιμη χρήση δίνει το δικαίωμα στον ΟΑΕΔ της αναστολής/ διακοπής της πρόσβασης του χρήστη/ επισκέπτη στη διαδικτυακή πύλη χωρίς οποιαδήποτε σχετική προηγούμενη ενημέρωση.    

 2. Ο χρήστης/ επισκέπτης που επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες για εγγεγραμμένους χρήστες, πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα εγγραφής. Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία της εγγραφής σε βάση δεδομένων, ο ΟΑΕΔ ενημερώνει άμεσα για την ενεργοποίηση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού ασφαλείας (password) του χρήστη/ επισκέπτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αυτός δήλωσε στη φόρμα εγγραφής. Ο ΟΑΕΔ παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της διαδικτυακής πύλης μέσω προσωπικού κωδικού (κωδικού πρόσβασης απλού χρήστη και κωδικού πρόσβασης πιστοποιημένου χρήστη), μόνο για την προσωπική χρήση των χρηστών/ επισκεπτών στην αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών και υποβολής αιτήσεων, λήψης βεβαιώσεων, κλπ. αντίστοιχα.

 3. Άδεια χρήσης για του χρήστες/ επισκέπτες που είναι εργοδότες. O ΟΑΕΔ παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της διαδικτυακής πύλης από εργοδότες, μόνο για την εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων και υποβολής αιτήσεων.

 4. Ο ΟΑΕΔ δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τα έγγραφα που αναρτώνται/ τοποθετούνται από τους εγγεγραμμένους χρήστες στο νέο Portal του ΟΑΕΔ, ούτε άλλωστε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Ορίζει όμως ότι αυτά δεν δύνανται να περιέχουν πληροφορίες ψευδείς, ανακριβείς και παραπλανητικές, προσβλητικές, συκοφαντικές, εξυβριστικές, απειλητικές, πορνογραφικό υλικό κ.λ.π., που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικά δεδομένα τρίτων, εμπορικά μυστικά, διαφημίσεις, επιστολές αλυσίδας, κλπ. Ο ΟΑΕΔ δύναται ανά πάσα στιγμή να προβαίνει σε έλεγχο των αναρτημένων πληροφοριών, και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται ουσιώδεις κανόνες, ο ΟΑΕΔ, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια αναστέλλει ή διακόπτει οριστικά την πρόσβαση του χρήστη/ επισκέπτη σε αυτά και αφαιρεί αυτά από το νέο Portal του ΟΑΕΔ.      

 5. Οι χρήστες/ επισκέπτες συμφωνούν ότι θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΟΑΕΔ σχετικά με την τοποθέτηση/ ανάρτηση πληροφοριών στη διαδικτυακή πύλη, τη διαγωγή και ασφάλεια στη χρήση της διαδικτυακής πύλης και ότι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ορθότητα οποιουδήποτε εγγράφου (βιογραφικό σημείωμα, αγγελία, κλπ.) τοποθετούν/ αναρτούν στη διαδικτυακή πύλη και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση/ ανάρτηση αυτού.  Οι χρήστες/ επισκέπτες κατά την τοποθέτηση/ ανάρτηση των ως άνω πληροφοριών παρέχουν στον Ο.Α.Ε.Δ. τη ρητή συναίνεσή τους όπως ο τελευταίος αποθηκεύσει και χρησιμοποιήσει αυτά για τους σκοπούς της διαδικτυακής πύλης καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.  

 6. Η ίδια η διαδικτυακή πύλη και όλο το περιεχόμενο αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ο.Α.Ε.Δ., με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα του Ο.Α.Ε.Δ. απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά αυτών χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του Ο.Α.Ε.Δ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και για αιτήματα προς τον Ο.Α.Ε.Δ. περί συναίνεσης αυτού σε αναπαραγωγή του περιεχομένου αυτών, ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον Ο.Α.Ε.Δ. μέσω της «Φόρμας Επικοινωνίας» που είναι αναρτημένη στο νέο portal.

 7. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ διατίθεται ως έχει και ο ΟΑΕΔ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.  Ο ΟΑΕΔ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων της διαδικτυακής πύλης στην πρόσβαση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

 8. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η διαδικτυακή πύλη να είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Ο ΟΑΕΔ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει σε χρήστη/ επισκέπτη από τη μη διαθεσιμότητα λόγω βλάβης ή προγραμματισμένης συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος (IT) του ΟΑΕΔ.

 9. Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει τη μη εμφάνιση ιών και άλλων επιζήμιων στοιχείων στη διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ., δηλώνει όμως ότι δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια εξαιτίας ιών και λοιπών επιζήμιων στοιχείων τυχόν προκύψουν σε χρήστες/ επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης είτε άλλου site server μέσω του οποίου λαμβάνεται το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ.

 10. Η διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links, hyperlinks) ή διαφημιστικά banners. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων και διαφημιστικών banners δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των δικτυακών αυτών τόπων από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος άλλωστε δε φέρει και καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των στοιχείων που υπάρχουν σε αυτούς. Η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/ επισκεπτών που προβαίνουν στην πρόσβαση αυτή. Η παρούσα Διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει επίσης περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Ο επισκέπτης/ χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν εκουσίως γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση) σε περιοχή αλληλεπίδρασης της διαδικτυακής πύλης, τα εν λόγω στοιχεία μαζί με πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία του μπορούν να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από τον ΟΑΕΔ και ο τελευταίος δεν εγγυάται κατά πόσο είναι δυνατόν να γίνει γνωστή η ταυτότητά του επισκέπτη/ χρήστη χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν μπορεί να ελέγξει.

 11. Στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ συγκεντρώνονται με τη συναίνεση του υποκειμένου τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων εργαζομένων με όλα τα περιεχόμενα σε αυτά προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία οι ίδιοι οι χρήστες/ επισκέπτες επιλέγουν να γνωστοποιήσουν αναρτώντας τα στη διαδικτυακή πύλη. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των χρηστών/ επισκεπτών συλλέγονται κατά τον άνω τρόπο και τυγχάνουν επεξεργασίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία συνίσταται στην ανάρτηση και δημοσιοποίηση αυτών στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ με σκοπό τη διευκόλυνση αυτών στην εύρεση εργασίας, την ενημέρωσή τους για προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και τη βελτίωση των παρεχομένων από τον ΟΑΕΔ υπηρεσιών/ πληροφοριών και μόνο. Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/ επισκέπτη θα έχει ο ίδιος, ο ΟΑΕΔ και πιστοποιημένες επιχειρήσεις που θα έχουν λάβει, μετά από προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, τον ειδικό κλειδάριθμο που θα τους επιτρέπει την εν λόγω πρόσβαση. Ο ΟΑΕΔ δεν θα διαθέσει προς πώληση, δημοσιοποιήσει ή άλλως διαβιβάσει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, χωρίς τη συναίνεση του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 12. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της διαδικτυακής πύλης χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του ΟΑΕΔ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της διαδικτυακής πύλης.  Ο επισκέπτης/ χρήστης της διαδικτυακής πύλης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 13. Ο ΟΑΕΔ αναπτύσσει τα δικά του message boards fora παρέχοντας στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή καταχώρηση γραπτών μηνυμάτων. Ο επισκέπτης/ χρήστης της διαδικτυακής πύλης οφείλει να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Ο ΟΑΕΔ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις, εκφραζόμενες στα εν λόγω μηνύματα χώρους, προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Ο επισκέπτης/χρήστης των σχετικών υπηρεσιών διατηρεί τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται στα μηνύματά του. Και είναι αποκλειστικά και μόνο αυτός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των ως άνω γραπτών μηνυμάτων του.

 14. Ο ΟΑΕΔ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ΟΑΕΔ για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο ΟΑΕΔ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Ο ΟΑΕΔ καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

 15. Ο κάθε χρήστης/ επισκέπτης είναι απολύτως και προσωπικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση του προσωπικού του κωδικού ως εμπιστευτικού. Οποιαδήποτε χρήση αυτού από τρίτο πρόσωπο, εκλαμβάνεται και τεκμαίρεται ως χρήση αυτού από τον ίδιο το χρήστη/ επισκέπτη. Προς τούτο οι χρήστες/ επισκέπτες αναλαμβάνουν να γνωστοποιούν εγγράφως άμεσα στον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε τυχόν έστω και υπόνοια μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της εγγραφής τους και του προσωπικού τους κωδικού, προκειμένου ο ΟΑΕΔ να προβεί σε διακοπή της πρόσβασης της διαδικτυακής πύλης μέσω του συγκεκριμένου κωδικού.

 16. Απαγορεύεται στους χρήστες/ επισκέπτες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της διαδικτυακής πύλης, όπως ενδεικτικά να χρησιμοποιήσουν προσωπικά δεδομένα χρήστη/ επισκέπτη για σκοπό διάφορο του επιτρεπομένου, να παρεμποδίσουν την πρόσβαση της διαδικτυακής πύλης σε τρίτους, κλπ. Η παραβίαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αστικές και ποινικές διώξεις.  

 17. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης υπόκειται στους παρόντες όρους. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης προϋποθέτει ότι ο επισκέπτης /χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά και έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας διαδικτυακής πύλης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.  Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ.

 18. Ο Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες/ επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ.

 19. Οι παρόντες όροι χρήσης της διαδικτυακής πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους  διέπονται από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της διαδικτυακής πύλης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε το ελληνικό δίκαιο.