Βρίσκεστε εδώ

Εκπαίδευση

Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ λειτουργούν ήδη από το 1952, εφαρμόζοντας με επιτυχία τον θεσμό της Μαθητείας, το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη, με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις Επαγγελματικές Σχολές, αλλά και τον ίδιο το θεσμό της Μαθητείας.