Βρίσκεστε εδώ

Στεγαστική Πολιτική

Πρόγραμμα «Κάλυψη»

Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη», με το οποίο αξιοποιούνται ιδιωτικές κατοικίες που είχαν διατεθεί για στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» και του προγράμματος «ESTIA 2021»

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» με το οποίο επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Το πρόγραμμα δανείων «Σπίτι μου» αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων προς νέους/νέες και νέα ζευγάρια, ηλικίας από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, για αγορά πρώτης κατοικίας

Κοινωνική Αντιπαροχή

Παρουσίαση της Κοινωνικής Αντιπαροχής

Στεγαστική Προστασία

Υπηρεσίες και δράσεις σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού.