Βρίσκεστε εδώ

Εξατομικευμένη Προσέγγιση - Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης

Τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Ελλάδος (ΚΠΑ2) αποτελούν τις βασικές δομές της Υπηρεσίας, με στόχο την εφαρμογή ενεργών πολιτικών απασχόλησης, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας.

Η διαδικασία υποστήριξης των εγγεγραμμένων αναζητούντων εργασία από τους Συμβούλους Εργασίας είναι μια από τις βασικές λειτουργίες των Υπηρεσιών ΚΠΑ2.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση είναι μια υποστηρικτική διαδικασία για τη σύνδεση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και προϋπόθεση για τη σύνδεση των εγγεγραμμένων στο μητρώο αναζητούντων εργασία με τις ενεργητικές μορφές απασχόλησης.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση βασίζεται στις βασικές αρχές της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και στοχεύει στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη του ατόμου προκειμένου να λάβει τις κατάλληλες επαγγελματικές αποφάσεις για αυτό.

Στόχοι

Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης εστιάζει στα εξής:

  • τον καθορισμό του επαγγελματικού στόχου του ατόμου

  • στη διερεύνηση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

  • στην επιτυχή σύνδεση και σύνδεση του επαγγελματικού προφίλ του ατόμου με τις απαιτήσεις της εργασίας

  • στην επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο 

Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με το επαγγελματικό σας προφίλ και τους επαγγελματικούς σας στόχους σύμφωνα με τα στοιχεία του βιογραφικού σας. Συμπεριλαμβάνει επιμέρους ενέργειες και δράσεις στις οποίες πρέπει να συμμετέχετε, έτσι ώστε να βοηθηθείτε στη διαδικασία ένταξης ή επανένταξής σας στην αγορά εργασίας. Το Ψηφιακό ΑΣΔ αποτελεί ένα δυναμικό αρχείο, το οποίο εμπλουτίζεται με κάθε νέα καταχώρηση στοιχείων που πραγματοποιείτε, είτε με δική σας πρωτοβουλία είτε μετά από συνεργασία με Εργασιακό Σύμβουλο της ΔΥΠΑ.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο αναζητούντων εργασία της Υπηρεσίας, οι οποίοι διατηρούν δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Όμως, με την εφαρμογή του πλαισίου των αμοιβαίων υποχρεώσεων, αυτό είναι πλέον και υποχρέωσή τους (ΦΕΚ 5078/Β΄/28-09-2022). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται εκπαιδευτικοί, οικοδόμοι και εποχικά εργαζόμενοι των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1545/1985 που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι (απασχολούμενοι σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, εργαζόμενοι στα μηχανικά μέσα αλιείας και στα σμυριδωρυχεία), για τους οποίους η σύνταξη Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης είναι προαιρετική. 

Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία, μπορούν να κλείσουν ψηφιακό ραντεβού στο myDYPAlive (κάντε κλικ εδώ) για να εξυπηρετηθούν από Σύμβουλο Εργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

 

Σύνδεση Υπηρεσιών Ζήτησης-Προσφοράς Εργασίας

Στο επίκεντρο του έργου των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης της Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης βρίσκεται η διαδικασία σύνδεσης προσφοράς και ζήτησης για εργασία. Με στόχο την ποιοτική διασύνδεση, οι Σύμβουλοι Εργασίας Εργοδοτών συνεργάζονται με τις εταιρείες που αναζητούν προσωπικό καταγράφοντας αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των κενών θέσεων.

Στη συνέχεια, οι Σύμβουλοι Εργασίας αιτούντων εργασία, προχωρούν στις ενέργειες διαμεσολάβησης, αξιοποιώντας τα στοιχεία βιογραφικού σημείωμα που έχουν καταχωρηθεί για όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι υποψηφιότητες υποψηφίων σε κενές θέσεις γίνονται λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ της θέσης και αντίστοιχα το προφίλ των αιτούντων εργασίας (εμπειρία, εκπαίδευση, δεξιότητες κ.λπ.). Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι λαμβάνουν συστατικό σημείωμα από τους Συμβούλους Εργασίας και με αυτό έρχονται σε επαφή με τους εργοδότες. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση των στοιχείων βιογραφικού μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του γ, καθώς διευκολύνεται η διαδικασία σύνδεσης με τις κατάλληλες κενές θέσεις.

Δείτε εδώ τις οδηγίες τροποποίησης και ενημέρωσης των στοιχείων του βιογραφικού

Η ΔΥΠΑ προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες διασύνδεσης σε μεγάλες επιχειρήσεις μέσω της Μονάδας Μεγάλων Επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εφαρμογή σχεδίων προεπιλογής προσωπικού και ευέλικτες διαδικασίες διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων.