Βρίσκεστε εδώ

Κατάρτιση

Η Επαγγελματική Κατάρτιση ανήκει στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΕΠΑ).  Με τις παρεμβάσεις αυτές η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης επιδιώκει να ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα που αναζητούν εργασία, καθώς επίσης και να βελτιώσει την προοπτική τους για απασχόληση σε βιώσιμες θέσεις αποδοτικής εργασίας, με χαρακτηριστικά υψηλής παραγωγικότητας.

Στην παρούσα ενότητα συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΥΠΑ.

Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης

Προγράμματα Κατάρτισης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιλοτικές Δράσεις Κατάρτισης

Δράσεις κατάρτισης για συγκεκριμένες ομάδες στόχους που υλοποιούνται σε συνεργασία με τοπικούς ή άλλους Φορείς.

ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ "Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση"

Οι 30 ΣΑΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στις οποίες κάθε χρόνο φοιτούν 3.800 σπουδαστές, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα με σύγχρονες ειδικότητες.

Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων

Κατάρτιση της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού και παρακολούθηση της εφαρμογής της

Ευρωπαϊκές Δράσεις

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης που εντάσσονται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ - Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης η ΔΥΠΑ επιδιώκει την αποτελεσματική σύνδεση κατάρτισης - προώθησης των ανέργων στην απασχόληση.

Συνεργασίες με Φορείς Κατάρτισης

Στοχευμένες δράσεις κατάρτισης σε συνεργασία με ιδιαίτερα καταξιωμένους φορείς στην αγορά εργασίας.