Βρίσκεστε εδώ

Κατάρτιση

Η Επαγγελματική Κατάρτιση ανήκει στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΕΠΑ).  Με τις παρεμβάσεις αυτές η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης επιδιώκει να ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα που αναζητούν εργασία, καθώς επίσης και να βελτιώσει την προοπτική τους για απασχόληση σε βιώσιμες θέσεις αποδοτικής εργασίας, με χαρακτηριστικά υψηλής παραγωγικότητας.

Στην παρούσα ενότητα συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΥΠΑ.

Πιλοτικές Δράσεις Κατάρτισης

Δράσεις κατάρτισης για συγκεκριμένες ομάδες στόχους που υλοποιούνται σε συνεργασία με τοπικούς ή άλλους Φορείς.

Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης

Προγράμματα Κατάρτισης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων

Κατάρτιση της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού και παρακολούθηση της εφαρμογής της

Ευρωπαϊκές Δράσεις

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης που εντάσσονται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΙΕΚ ΔΥΠΑ "Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση"

Τα 31 ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στα οποία κάθε χρόνο φοιτούν 3.800 σπουδαστές, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα με σύγχρονες ειδικότητες.

ΚΕΚ ΔΥΠΑ - Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Μέσα από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης η ΔΥΠΑ επιδιώκει την αποτελεσματική σύνδεση κατάρτισης - προώθησης των ανέργων στην απασχόληση.

Συνεργασίες με Φορείς Κατάρτισης

Στοχευμένες δράσεις κατάρτισης σε συνεργασία με ιδιαίτερα καταξιωμένους φορείς στην αγορά εργασίας.