Βρίσκεστε εδώ

Ψάχνω για...Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ, επιλέξτε μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Εξατομικευμένη προσέγγιση και σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης

Ομαδικές συμβουλευτικές - υποστηρικτικές δράσεις (επαγγελματικός προσανατολισμός, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ανέργους και άνεργες που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους Εργασιακούς Συμβούλους Επιχειρήσεων

 

ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μαθητές στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και σπουδαστές στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ