Βρίσκεστε εδώ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες

 • Ο Ρόλος του Εργασιακού Συμβούλου Εργοδοτών

  Η ΔΥΠΑ στοχεύει να είναι ο βασικός διαμεσολαβητής και συνομιλητής των επιχειρήσεων σε θέματα αναζήτησης προσωπικού. Διαθέτει ένα δίκτυο εξειδικευμένων Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε όλες τις επιχειρήσεις που απευθύνονται στα ΚΠΑ2, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας. Με ταχύτητα, αξιοπιστία και επαγγελματισμό παρέχουν υποστήριξη για όλες τις υπηρεσίες αναζήτησης προσωπικού. Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών:

  • μεριμνούν για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων -στο δυνατόν συντομότερο χρόνο- με εργαζόμενους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες
  • πραγματοποιούν επισκέψεις στον χώρο των επιχειρήσεων, καταγράφουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό και ενημερώνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ
  • επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους εργοδότες που αναρτούν θέσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού για την εξυπηρέτησή τους και καταγράφουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό
  • αποτυπώνουν σε συνεργασία με τους εργοδότες, αναλυτικά, το προφίλ της προσφερόμενης θέσης εργασίας
  • παρακολουθούν την πορεία των τοποθετήσεων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες

  Συμβουλευτική προς επιχειρήσεις

   Πρωτοπόρος στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στην εξυπηρέτηση των εργοδοτών, ο Οργανισμός έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και συνεργασία μέσω των e-services ΟΑΕΔ. Έχει επίσης εισαγάγει νέο κανάλι εξυπηρέτησης εργοδοτών μέσω τηλεδιάσκεψης: myOAEDlive.

    

   Υπηρεσίες Σύζευξης

   Στο επίκεντρο των εργασιών των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ βρίσκεται η διαδικασία της σύζευξης προσφοράς - ζήτησης εργασίας.

   Στοχεύοντας στην ποιοτική σύζευξη, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι εργοδοτών συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό καταγράφοντας αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των κενών θέσεων.

   Στη συνέχεια, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι αναζητούντων εργασία, προβαίνουν στις ενέργειες διαμεσολάβησης, αξιοποιώντας τα στοιχεία βιογραφικού που είναι καταχωρισμένα για όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ.

   Οι υποδείξεις υποψηφίων σε κενές θέσεις γίνονται λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ της θέσης και αντίστοιχα το προφίλ των αναζητούντων εργασία (προϋπηρεσία, εκπαίδευση, δεξιότητες κ.α.). Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι λαμβάνουν συστατικό σημείωμα από τους Εργασιακούς Συμβούλους και με αυτό έρχονται σε επαφή με τους εργοδότες.

   Ο ΟΑΕΔ προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύζευξης σε μεγάλες επιχειρήσεις μέσω της Μονάδας Μεγάλων Επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά, την εφαρμογή σχεδίων προεπιλογής προσωπικού και ευέλικτες διαδικασίες διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων.

    

   Μονάδα Υποστήριξης Μεγάλων Επιχειρήσεων

   Η Μονάδα συστήθηκε το 2014, ως πρόταση του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης το Επιχειρησιακού Μοντέλου του Οργανισμού. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και προσαρμογής της στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, από τον Μάρτιο του 2021 η Μονάδα λειτουργεί πλέον με νέα δομή και εξατομικευμένες υπηρεσίες για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση και τη βελτίωση των διαδικασιών σύζευξης.

   H Μονάδα Υποστήριξης Μεγάλων Επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στη λογική της εξωστρέφειας του Οργανισμού που εκφράζεται μέσω οργανωμένων και συστηματικών διαδικασιών προσέγγισης της αγοράς εργασίας.

   Επικεντρώνεται στις διαδικασίες αναζήτησης και επιλογής προσωπικού με την εφαρμογή σχεδίων προεπιλογής και βασικό στόχο την πρόσληψη.

   Η δράση της βασίζεται στη συστηματοποίηση των επαφών με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες προσελκύονται, ευαισθητοποιούνται και ενημερώνονται για το δυναμικό απασχόλησης των διαφορετικών ομάδων ανέργων και τις διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός.

   Δραστηριότητες της Μονάδας Υποστήριξης Μεγάλων Επιχειρήσεων:

   • Αναπτύσσει συνεργασίες με τις επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων για την αναβάθμιση του διαμεσολαβητικού ρόλου του ΟΑΕΔ στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.
   • Προωθεί την εδραίωση μιας σταθερής και συνεπούς σχέσης συνεργασίας του Οργανισμού με τις μεγάλες επιχειρήσεις.
   • Διενεργεί στοχευμένες ενέργειες Σύζευξης/Αντιστοίχισης ανέργων με υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας.
   • Παρέχει εξατομικευμένες ( tailor-made) υπηρεσίες αναζήτησης και προεπιλογής υποψηφίων.
   • Διοργανώνει και συντονίζει ημέρες καριέρας /συνεντεύξεων, fora εργοδοτών κλπ.