Βρίσκεστε εδώ

Ανεργία

Η εγγραφή στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή σε μια σειρά δράσεις Ενεργητικών και Παθητικών Πολιτικών για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου.

Ειδικότερα με τις Παθητικές Πολιτικές της αγοράς εργασίας η ΔΥΠΑ επιδιώκει τη διαχείριση των συνεπειών της ανεργίας. Εδώ συμπεριλαμβάνονται τα επιδόματα και οι παροχές που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου, αλλά και με συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για την εγγραφή και την παραμονή στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με τα επιδόματα, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.