Βρίσκεστε εδώ

Προγράμματα Απασχόλησης

  • Με τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης η ΔΥΠΑ επιδιώκει μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις να ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης για εκείνους που αναζητούν εργασία. Η συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα, εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με κύριο φορέα υλοποίησης την ΔΥΠΑ.  Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση όλων των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της ΔΥΠΑ με έμφαση στα Προγράμματα Επιδότησης της Απασχόλησης.