Βρίσκεστε εδώ

Σύζευξη & Συμβουλευτική

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς αναζητούντες εργασία και εργοδότες συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες τοποθέτησης και αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τη συμμετοχή στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Στόχος είναι η καλύτερη αντιστοίχιση (σύζευξη) της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.  Παράλληλα, στο πλαίσιο της Δ.ΥΠ.Α. παρέχονται εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ειδικές κοινωνικές ομάδες και προς μαθητές/σπουδαστές.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς αναζητούντες εργασία και εργοδότες.

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εργοδότες μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης των πραγματικών αναγκών στελέχωσης και πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού.

Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Ατομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για ανέργους με σκοπό την πραγματοποίηση εξατομικευμένης προσέγγισης και την κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΣΔΔ) για ανέργους.

Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Δράσεις

Συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς αναζητούντες εργασία στα αντικείμενα του επαγγελματικού προσανατολισμού, των τεχνικών εύρεσης θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών.

Απασχόληση στην Ευρώπη (EURES)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς αναζητούντες εργασία για απασχόληση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και σε εργοδότες για την αντίστοιχη εξεύρεση εργατικού δυναμικού. Παροχή υπηρεσιών σύζευξης και εκπόνηση προγραμμάτων στοχευμένης κινητικότητας.