Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τους Βρεφ/κούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022

Δείτε εδώ το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Με Ανακοίνωση  του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)  θα οριστεί το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων