Οριστικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2018-2019 και Συμπληρωματική Πρόσκληση Παρόχων ίδιας περιόδου

 

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου για τα Οριστικά Αποτελέσματα του Προγράμματος πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα Οριστικά Αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου για τη Συμπληρωματική Πρόσκληση παρόχων πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Συμπληρωματική Πρόσκληση Παρόχων 7/2018 πατήστε εδώ.