Ανάρτηση οριστικών πινάκων επιτυχόντων και απορριφθέντων ανέργων στο “Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών”, με έμφαση στις γυναίκες

Δελτίο ΤύπουΟριστικός πίνακας επιτυχόντωνΟριστικός πίνακας απορριφθέντων