Ανάρτηση προσωρινών πινάκων αξιολόγησης & επιλογής βρεφών και νηπίων του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καρδίτσας Σχολικού Έτους 2020-2021

Σήμερα Πέμπτη, 18/02/2021, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καρδίτσας Σχολικού Έτους 2020-2021.

1,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ