Βρίσκεστε εδώ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων για το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

18-03-2021 Ανακοίνωση

18-03-2021 Προσωρινός Πίνακας κατάταξης ανέργων

18-03-2021 Προσωρινός Πίνακας αποκλειομένων