Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1Α/2019.

 

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων.Προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων.Προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ημερομηνία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων θα εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες ανακοίνωση , η οποία θα αναρτηθεί στο PORTAL του ΟΑΕΔ.