Ανάρτηση προσωρινού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για την Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Χίου της Δ.ΥΠ.Α., σχ. έτους 2023-2024

Σήμερα, Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023, αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χίου, για το σχ. έτος 2023-2024.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:59.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholon-epas-matheteias-tou-oaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης υλοποιεί τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, καθώς και την υποβολή ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Δείτε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δείτε εδώ τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ