Βρίσκεστε εδώ

Ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. (Δ’ φάσης) και Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ (Γ’ φάσης) για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης

Σήμερα, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης (Δ ́ φάσης), των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. και το Προσωρινό Μητρώο παρόχων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ (Γ’ φάσης) προκειμένου να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα Οριστικά Μητρώα Παρόχων.

Δείτε εδώ τα Προσωρινά Μητρώα Παρόχων ΚΔΒΜ (Δ’ φάσης) και ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ (Γ’ φάσης)

Δείτε εδώ τα Προσωρινά Μητρώα Παρόχων ΚΔΒΜ (Δ’ φάσης) και ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ (Γ’ φάσης)

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης που έχουν απορριφθεί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους λόγους της απόρριψής τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.voucher.gov.gr/

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από σήμερα, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς», συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -”NextGenerationEU”.

Απευθύνεται σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών και αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση