Βρίσκεστε εδώ

Ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ (Ε ́φάσης) και του Οριστικού Μητρώου παρόχων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ (Δ΄φάσης)

Σήμερα, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ (Ε ́φάσης) και το Οριστικό Μητρώο παρόχων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ (Δ’ φάσης) που συγκροτούνται στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ που έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους λόγους της απόρριψής τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.voucher.gov.gr/

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από σήμερα Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -”NextGenerationEU”.

Απευθύνεται σε 120.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών και αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση