Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024, τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των αποφοίτων ΕΠΑΣ και ΠΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ-1η περίοδος 2024

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024, τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των αποφοίτων ΕΠΑΣ και
ΠΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ-1η περίοδος 2024.


Ο κάθε υποψήφιος εξεταζόμενος της 1ης περιόδου του 2024, των αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της ΔΥΠΑ και Πειραματικών Επαγγελματικών
Σχολών (Π.ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να ενημερωθεί για τον τελικό βαθμό και το αποτέλεσμα της εξέτασης της ειδικότητας στην οποία συμμετείχε, από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πατώντας στο link https://eoppep.gr/index.php/el/results-2024-1 .


Η έκδοση των Πτυχίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από όπου και θα ενημερωθείτε.


Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση των Πτυχίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3 το επόμενο διάστημα.


Η Διοίκηση και οι εκπαιδευτικοί των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ και ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ, εύχονται στους αποφοίτους Καλή Σταδιοδρομία!

 

Δείτε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ