Βρίσκεστε εδώ

Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών από το Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α. Αγίος Ιωάννης Ρέντη, για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», στο 1° Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 14/5/2024, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», συνολικής διάρκειας 250 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εικοσιπέντε (25) κρατούμενους του 1ου Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Άγιος Ιωάννης Ρέντη.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες, επιλαχόντες και αποκλειομένους με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 430744/05-04-2024 (ΑΔΑ:63ΣΕ4691Ω2-ΓΤΨ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση των αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τ΄αποτελέσματα