Βρίσκεστε εδώ

Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών του Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης, με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών», στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Ιωαννίνων

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών», συνολικής διάρκειας 350 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε είκοσι (20) κρατούμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Ιωαννίνων ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Ιωαννίνων.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες, επιλαχόντες και αποκλειομένους με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 568170/14-05-2024 (ΑΔΑ:9Λ0Β4691Ω2-5ΩΧ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση των αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τ΄αποτελέσματα

Πρόσφατα Άρθρα