Αποτελέσματα για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας 101 Ρομά στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής

Αποτελέσματα για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας 101 Ρομά στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής

Σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Α' κύκλο του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής, της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από άνεργους/ες Ρομά, ηλικίας 20-44 ετών, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Ενστάσεις δύναται να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων (από Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 έως και Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής.

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dypa.gov.gr.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου