Βρίσκεστε εδώ

Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών από το ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Θεσσαλονίκης, για την υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «Γυψοσανίδες, Τεχνοτροπίες, Ελαιοχρωματισμοί» στο Κ.Κ. Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 13/2/2024, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Γυψοσανίδες, Τεχνοτροπίες, Ελαιοχρωματισμοί», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, για είκοσι (20) κρατούμενους του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 128495/29-01-2024 (ΑΔΑ:965Ζ4691Ω2-0ΦΟ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την απόφαση των αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Πίνακας Α

Αποτελέσματα Πίνακας Β