Βρίσκεστε εδώ

ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Στην ειδικότητα “Βοηθών Φαρμακείου” ο   εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος υπάλληλος, υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Φαρμακείου. Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος έρχεται σε επαφή με το κοινό και το εξυπηρετεί, επεξηγεί και εκτελεί συνταγές, διεκπεραιώνει παραγγελίες φαρμάκων, τακτοποιεί τα φάρμακα στα ράφια του φαρμακείου, καθώς επίσης  επικουρεί και ολοκληρώνει το έργο του φαρμακοποιού.

Επιπλέον, παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού εφαρμόζοντας τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές παρασκευής. Τέλος, παρέχει μικρής κλίμακας πρώτες βοήθειες και εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Βοηθών Φαρμακείου»  θα είναι σε θέση:

 • να περιγράφουν τα βασικά ανατομικά στοιχεία και τις κυριότερες λειτουργίες των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού
 • να αναγνωρίζουν τους παράγοντες διαμόρφωσης, βελτίωσης και προαγωγής της υγείας για την ενημέρωση των πελατών σε θέματα υγείας, ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας
 • να ταξινομούν  και  να χρησιμοποιούν τα φάρμακα για θεραπευτικούς λόγους
 • να εξηγούν το μηχανισμό δράσης των φαρμάκων, να εντοπίζουν τα δραστικά συστατικά των φυσικών προϊόντων και να περιγράφουν τη χρήση, χορήγηση, δοσολογία και διατήρηση των φαρμάκων
 • να αναπτύσσουν και να παράγουν φαρμακομορφές και να διακρίνουν το  ρόλο των φαρμάκων στην προστασία της υγείας του ανθρώπου
 • να εξηγούν το μηχανισμό της τοξικής δράσης των φαρμάκων και  της επίδρασής τους στον ανθρώπινο οργανισμό και να αντιμετωπίζουν τις δηλητηριάσεις
 • να συντάσσουν και να εκτελούν συνταγές και να διεκπεραιώνουν παραγγελίες φαρμάκων
 • να παρασκευάζουν, να αποθηκεύουν φάρμακα και καλλυντικά προϊόντα στο σωστό χώρο και να τα προωθούν με τη βοήθεια του φαρμακοποιού
 • να καταγράφουν, να ταξινομούν και να ενημερώνουν το αρχείο της επιχείρησης με τη χρήση κατάλληλων λογιστικών εφαρμογών
 • να παρέχουν μικρής κλίμακας πρώτες βοήθειες, να περιποιούνται τραύματα, να αντιμετωπίζουν μικρά περιστατικά και να χρησιμοποιούν τις τεχνικές υποστήριξης αναπνοής και ζωτικών λειτουργιών
 • να περιγράφουν την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία ενός φαρμακείου και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας