Βρίσκεστε εδώ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Στην ειδικότητα “Βοηθών Γενικής Νοσηλείας‘’ ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος υπάλληλος, υπεύθυνος για τη βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας του ασθενή, καθώς και για τη νοσηλευτική του φροντίδα. Επίσης, συνεργάζεται με το γιατρό και τον υπεύθυνο για την εφαρμογή των ιατρικών οδηγιών.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Νοσηλείας» θα είναι σε θέση:

  • να παρέχουν φροντίδα ατοµικής υγιεινής σε κλινήρεις αρρώστους
  • να συµµετέχουν σε διαδικασίες παρακολούθησης, θεραπείας και πλήρους αποκατάστασης των πασχόντων
  • να εφαρµόζουν στον ασθενή νοσηλευτικές τεχνικές σύµφωνα µε το σχέδιο εξατοµικευµένης νοσηλευτικής φροντίδας του ασθενούς
  • να χρησιµοποιούν και να εφαρµόζουν συστηµατικά τα µέσα ατοµικής προστασίας, υγιεινής, αντισηψίας/ασηψίας για την ατοµική τους προστασία και τη διαφύλαξη των ασθενών από     µολυσµατικές επιπλοκές
  • να επιλέγουν, να προμηθεύουν και να φροντίζουν τον εξοπλισµό του χώρου εργασίας τους (εργαλεία, συσκευές, όργανα, αναλώσιμα κ.ά.)