Βρίσκεστε εδώ

Διευκρίνιση για τα Ειδικά Ορια Ηλικίας διορισμού σε θέσεις των προκηρύξεων του ν.2643-1998 έτους 2021

Δείτε εδώ τις διευκρινίσεις