Βρίσκεστε εδώ

Η εταιρεία επίπλων IMS FORINVEST LTD στη Βουλγαρίαζητά τις εξής ειδικότητες: Sewing worker, Upholsterer, Cutter

Η εταιρεία επίπλων IMS FORINVEST LTD στη Βουλγαρία ζητά τις εξής ειδικότητες:

Sewing worker, Upholsterer, Cutter

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Sewing workerUpholstererCutter

 

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο email της Συμβούλου EURES Nikoleta Nacheva:               

                                                           Nikoleta.Nacheva@az.government.bg