Βρίσκεστε εδώ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο «Εγκαταστάτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων» ασχολείται με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή συστημάτων και μηχανημάτων ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας

« Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων» θα είναι σε θέση να :

  • κατανοούν τα σχέδια εγκατάστασης, τις προδιαγραφές των μηχανημάτων και τις σχετικές οδηγίες.
  • επιλέγουν τις θέσεις τοποθέτησης των μηχανημάτων, να τα συνδέουν µε τις σωληνώσεις, να  δοκιμάζουν και να ελέγχουν τη στεγανότητα και γενικά την καλή λειτουργία της όλης εγκατάστασης.
  • συντηρούν  τα μηχανήματα και να επισκευάζουν βλάβες κάθε είδους.
  • εκτελούν εργασίες με επιδεξιότητα και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών.
  • να ενημερώνονται συνεχώς για τα νέα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά και να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.