Βρίσκεστε εδώ

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης για ανέργους απολυθέντες από την εταιρεία «ΓΕΝ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α. Ε. ΛΑΡΚΟ»


Ειδικά προγράμματα απασχόλησης για ανέργους απολυθέντες από την εταιρεία "ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ"

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των πρώην εργαζομένων - απολυθέντων της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ».

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων, ορίζεται: Α) σε 7 έτη για τους ωφελούμενους ηλικίας άνω των πενήντα πέντε (55) ετών

και Β) σε 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες για τους ωφελούμενους ηλικίας έως πενήντα τεσσάρων (54) ετών.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ.

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ