Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 199 ανέργων α) ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α΄ κύκλος)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

 

14-07-2022 Οδηγός εφαρμογής προγράμματος

07-07-2022Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων

07-07-2022 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

07-07-2022 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

07-07-2022 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

29-06-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

29-06-2022 Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

29-06-2022 Προσωρινοί πίνακες επιλαχόντων

29-06-2022 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

 

20-04-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Έναρξη προγράμματος

05-04-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

05-04-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

05-04-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

 

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΠΑ

Έντυπα προγράμματος

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Βεβαίωση φορέα υποδοχής ή υπηρεσίας τοποθέτησης

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ