Βρίσκεστε εδώ

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας

ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Ειδικότερα, το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μακροχρόνια ανέργων,
  • στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
  • στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
  • στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας
  • στην βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας
  • στην αναβάθμιση των προσόντων των μακροχρόνια ανέργων

στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.(νυν Δ.ΥΠ.Α.), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή στις 22-12-2016.

12-02-2024 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης του προγράμματος

31-12-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης για τα βαρέα και ανθυγιεινά

06-02-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης του προγράμματος

31-01-2022 Τροποποίηση ΚΥΑ

31-12-2020 Τροποποίηση ΚΥΑ

31-12-2020 ΦΕΚ Τροποποίησης (ΦΕΚ 5764/Β/29-12-2020)

04-03-2020 Χορήγηση αδειών σε υπαλληλους με σύμβαση ΙΔΟΧ

28-01-2020 Τροποποίηση ΥΑ (ΦΕΚ 86/Β/24-01-2020)

21-03-2019 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

12-03-2019 Δικαιώματα ωφελούμενων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας συναφή με την άδεια μητρότητας, τη φροντίδα και την ανατροφή τέκνων

29-01-2019  "ΦΕΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ - Συνέχιση απασχόλησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες."

06-02-2018 Παροχή Πληροφοριών σχετικά με την με αριθμ. 546/11/04-01-2018 ΚΥΑ (16/Β/11-01-2018 ΦΕΚ) τροποποίηση της υπ΄αριθμ οικ.55932/1016/2.12.2016 (Β΄/3888) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει 

15-01-2018 ΦΕΚ Τροποποίησης 11-01-2018

02-08-2017 ΦΕΚ 3888/02-12-2016

02-08-2017 ΦΕΚ 3942/08-12-2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

01-06-2017 Οδηγός εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης,αντικατάστασης,προσλήψεων και καταβολής επιχορήγησης ,στο πλαίσιο της ΔΠ για το "Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας,του άρθρου 64 του ν.4430/2016(Α΄205)

08-03-2017 Μηνιαία συγκεντρωτική  κατάσταση πληρωμών

21-02-2017Παρουσιολόγιο
21-02-2017Βεβαίωση επιβλέποντα Φορέα
21-02-2017Πίνακας προσληφθέντων ωφελουμένων

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

30-01-2017 Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων

30-01-2017 Οριστικός πίνακας κατάταξης επιλαχόντων

30-01-2017 Οριστικός πίνακας απορριφθέντων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων (Δημόσια Πρόσκληση Νο13/2016)

11-01-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

11-01-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

11-01-2017 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

12-12-2016 Δημόσια Πρόσκληση

12-12-2016 Παράρτημα I

12-12-2016 Παράρτημα II

12-12-2016 Παράρτημα III