Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 66 ανέργων α)πυρόπληκτων ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γ ́κύκλος)

Έναρξη νέου προγράμματος

17-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

17-05-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

17-05-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

17-05-2023 Δείτε εδώ την Τροποποίηση του ΦΕΚ

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ