Βρίσκεστε εδώ

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, πρώην εργαζόμενων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.»

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, πρώην εργαζόμενων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» που εντάσσονται στην περ. β΄ της παρ.9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄94).

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

Στόχος της δράσης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των πρώην εργαζόμενων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» (ΕΝΑΕ) και εν γένει όσων συμπεριλαμβάνονται στην περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 5058/2023 (Α’ 170) και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους με το Πολεμικό Ναυτικό έληξαν την 31.12.2023.

 

Συγκεκριμένα το ειδικό πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία 474 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης των ανέργων πρώην εργαζομένων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε», σε Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού (130 θέσεις) και των ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και ΟΣΥ.ΑΕ (344 θέσεις). Η συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων ,ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ.