Βρίσκεστε εδώ

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ρητινεργατών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ρητινεργατών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και η άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ προβλέπεται και η πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων για την υποστήριξη του προγράμματος.

Ε) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 53 ανέργων α) πυρόπληκτων ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε' κύκλος)

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των πυρόπληκτων ρητινεργατών των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και την άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα προβλέπει την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την υποστήριξη του προγράμματος.


Δ) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 64 ανέργων α) πυρόπληκτων ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ' κύκλος)

Στόχος του προγράμματος, είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των πυρόπληκτων ρητινεργατών των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και την άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα προβλέπει την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την υποστήριξη του προγράμματος.


Γ) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 66 ανέργων α)πυρόπληκτων ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γ ́ΚΥΚΛΟΣ)

Στόχος του Γ' κύκλου του προγράμματος, είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των πυρόπληκτων περιοχών και η άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ προβλέπεται και η πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων για την υποστήριξη του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο Γ΄ κύκλος του προγράμματος αφορά σε 66 θέσεις πλήρους απασχόλησης, από τις συνολικά 590 θέσεις, για 7 έτη και με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.000 ευρώ.


Β) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)

Στόχος του Β' κύκλου του προγράμματος, είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των πυρόπληκτων περιοχών και η άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ προβλέπεται και η πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων για την υποστήριξη του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο Β΄ κύκλος του προγράμματος αφορά σε 181 θέσεις πλήρους απασχόλησης, από τις συνολικά 590 θέσεις, για 7 έτη και με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.000 ευρώ.


Α) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 199 ανέργων α) ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α΄ ΚΥΚΛΟΣ)

Στόχος του Α' κύκλου του προγράμματος, είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και η άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ προβλέπεται και η πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων για την υποστήριξη του προγράμματος. Ο Α΄ κύκλος του προγράμματος αφορά στις πρώτες 199 θέσεις πλήρους απασχόλησης, από τις συνολικά 590 θέσεις, για 7 έτη και με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.000 ευρώ.

Δελτία τύπου Ε΄ κύκλου

26-04-2024 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση προσωρινών πινάκων)

14-03-2024 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

Δελτία τύπου Δ΄ κύκλου

10-01-2024 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων) 

04-12-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων)

17-10-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

Δελτία τύπου Γ' κύκλου

21-08-2023 Δείτε εδώ το δελτίο Τύπου (Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων)

07-08-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων)

17-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

Δελτία τύπου Β' κύκλου

09-03-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων)

13-02-2023 Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ (Παράταση Ηλεκτρονικών Ενστάσεων)

08-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων) 

28-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

Δελτία τύπου Α' κύκλου

07-07-2022Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων)

29-06-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων)

20-04-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

05-04-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη προγράμματος)

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 53 ανέργων α) πυρόπληκτων ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε΄κύκλος)

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

26-04-2024 Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

26-04-2024 Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων

26-04-2024 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

15-03-2024 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

15-03-2024 Δείτε εδώ την Τροποποίηση του ΦΕΚ

15-03-2024 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

15-03-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

15-03-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

15-03-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

15-03-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 64 ανέργων α)πυρόπληκτων ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ΄κύκλος)

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων

10-01-2024 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

10-01-2024 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

10-01-2024 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

04-12-2023Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

04-12-2023 Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων

04-12-2023 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

18-10-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

18-10-2023 Δείτε εδώ την Τροποποίηση του ΦΕΚ

18-10-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

18-10-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

18-10-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

18-10-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

18-10-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 66 ανέργων α)πυρόπληκτων ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γ ́ΚΥΚΛΟΣ)

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων

21-08-2023 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

21-08-2023 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

21-08-2023 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

07-08-2023 Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

07-08-2023 Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων

07-08-2023 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

17-05-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

17-05-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

17-05-2023 Δείτε εδώ την Τροποποίηση του ΦΕΚ

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων

09-03-2023 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

09-03-2023 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

09-03-2023 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

08-02-2023 Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

08-02-2023 Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων

08-02-2023 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

28-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

28-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

28-12-2022 Δείτε εδώ την Τροποποίηση του ΦΕΚ

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 2022

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 199 ανέργων α) ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α΄ ΚΥΚΛΟΣ)

14-07-2022 Οδηγός εφαρμογής προγράμματος

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων

07-07-2022 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

07-07-2022 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

07-07-2022 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

29-06-2022 Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

29-06-2022 Προσωρινοί πίνακες επιλαχόντων

29-06-2022 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

05-04-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

05-04-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

05-04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΠΑ

Έντυπα προγράμματος

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Βεβαίωση φορέα υποδοχής ή υπηρεσίας τοποθέτησης

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ