Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους 18-29 ετών στις Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας και Πελοποννήσου λόγω απολιγνιτοποίησης

Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης

Σκοπός

Η δράση αφορά στην προκήρυξη 3.000 θέσεων προεργασίας. Η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται με Δημόσια Πρόσκληση μέχρι και την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων ή εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης. Η έναρξη και λήξη υποβολής των αιτήσεων δημοσιεύονται με δελτία τύπου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας, Καλαμάτας).

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 3.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι συμμετέχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης κατάρτισης, απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά υπόδειξη τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη διάρκεια προεργασίας. Οι άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών κατά υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας πάροχο/επιχείρηση.

16-02-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του Προγράμματος

15-02-2023 Δείτε εδώ την Απόφαση των νέων θέσεων

18-11-2021 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

pan2