Βρίσκεστε εδώ

Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail»

Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail»

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ενέργειας ∆ είναι η (85) πρώην εργαζόµενων επιχειρήσεων του κλάδου Λιανικού εµπορίου στην Περιφέρεια Αττικής και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι είναι ωφελούµενοι του έργου µε κωδ. «EGF/2017/003 GR/Attica retail» και οι οποίοι έχουν αναβαθµίσει τα προσόντα τους µέσω δράσεων Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης που παρήχθησαν από προηγούµενες της ∆’ ενέργειες του ίδιου έργου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι επιχειρήσεων του κλάδου Λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Αττικής και σε άλλες δέκα Περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο έργο με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail», έχουν ωφεληθεί από δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ίδιου έργου και θα υποδειχθούν με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι πρέπει να διαθέτουν:

α. δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξη και πρόσληψή τους από τη δικαιούχο επιχείρηση

β. συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Εξατομικευμένο Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης
γ. επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης μέσω της διαδικασίας profiling.