Βρίσκεστε εδώ

Ενημέρωση για την ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αττικής για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών του ν.2643/1998 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Σε συνέχεια της από 24/8/2023 ανακοίνωσης της ΔΥΠΑ, σχετικά με την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο του άρθρου 3 του Ν.2643/1998, ενημερώνουμε τους υποψηφίους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής (Προκήρυξη 75089/31-08-2021) ότι η ΔΥΠΑ έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την νομοθεσία και τους περιορισμούς που προβλέπονται από το με αριθμό 972/2023 έγγραφο (αρ. πρωτ. 74009/8-9-2023) του Υπουργείου Εσωτερικών περί αναστολής όλων των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, η ΔΥΠΑ είναι υποχρεωμένη να προβεί στην δημοσίευση των οριστικών πινάκων μετά την 1/1/2024.

Αυτό συμβαίνει καθώς στις προς κάλυψη θέσεις συγκαταλέγονται φορείς όπως οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, γεγονός που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ΔΥΠΑ πριν από την 1/1/2024.

Η ΔΥΠΑ σέβεται και κατανοεί πλήρως την αγωνία όλων των υποψηφίων. Σε αυτό το πλαίσιο και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επιτροπές (13 από τις συνολικά 14), οι οποίες δεν δεσμεύονταν από ανάλογους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, δημοσίευσαν τους προσωρινούς και οριστικούς πίνακες έγκαιρα και εντός των ασφυκτικών χρονικών πλαισίων που είχαν τεθεί.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αττικής κλήθηκε να αξιολογήσει συνολικά 4.514 αιτήσεις για 973 θέσεις, ενώ μετά την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 379 ενστάσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε  τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση