Βρίσκεστε εδώ

Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος καταρτισης, με θέμα «Κοπτική – Ραπτική», συνολικής διάρκειας 380 ωρών, για είκοσι (20) άτομα

Αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, η επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ ΔΥΠΑ Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της υλοποίησης εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Κοπτική - Ραπτική», για την κάλυψη αναγκών επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, συνολικής διάρκειας 380 ωρών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε είκοσι (20) υποψηφίους ωφελούμενους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή

Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτή