Βρίσκεστε εδώ

Επανέναρξη από τις 23 Δεκεμβρίου 2022 της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο των Παρόχων Κατάρτισης Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ (Δ' φάσης)

Από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προβλεπόμενων δικαιολογητικών για Παρόχους Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) των ΑΕΙ, (Δ'φάσης), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1700/23.12.2022 απόφαση Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ.

Το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης, συγκροτείται στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και οι Πάροχοι Κατάρτισης, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα ενταχθούν στο αντίστοιχο Μητρώο.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση