Βρίσκεστε εδώ

EU Jobs & Mobility Roadshow

 

EU Jobs & Mobility Roadshow

Αλεξανδρούπολη (10/10), Κομοτηνή (11/10), Ξάνθη (12/10), Καβάλα (13/10), Δράμα (14/10), Θεσσαλονίκη (15/10), σε συνδιοργάνωση από τα Κέντρα Europe Direct Κομοτηνής, Ξάνθης και Θεσσαλονίκης.

Τα τρία Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης, Κομοτηνής και Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν ένα European Job & Mobility Roadshow σε 5 πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος είναι κατά το διάστημα 10-15 Οκτωβρίου 2016 να διοργανωθούν ενημερώσεις στις 5 πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας ΑΜΘ (10 Οκτωβρίου 2016: Αλεξανδρούπολη, 11/10: Κομοτηνή, 12/10: Ξάνθη, 13/10: Καβάλα και 14/10: Δράμα) και τη Θεσσαλονίκη (15/10), ώστε να γνωρίσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τα προνόμια της κινητικότητας, σε επίπεδο σπουδών, πρακτικής άσκησης, εργασίας, έρευνας, επιχειρηματικής δραστηριότητας, κλπ.


Η διοργάνωση απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε πιο στοχευμένες ομάδες όπως οι φοιτητές, οι νέοι απόφοιτοι, οι μακροχρόνια άνεργοι. Για το λόγο αυτό συμμετέχουν και άλλα σχετικά ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που διευκολύνουν την κινητικότητα (EURES), οργανώσεις νέων (ESN, EU Career Ambassador) καθώς επίσης και με εθνικά σημεία επαφής (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για προγράμματα που διευκολύνουν την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+). Να σημειωθεί ότι η δράση είναι εγκεκριμένη από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ