Βρίσκεστε εδώ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Στην ειδικότητα “Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου”, ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, υπεύθυνος για τη φροντίδα, για την αναπαραγωγή, τη μεταφύτευση, το κλάδεμα, τη συντήρηση  και κατασκευή κήπων και κηποτεχνικών εφαρμογών.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου” θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν τα είδη των ανθοκομικών φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ετήσια και πολυετή
 • να αναφέρουν τα εργαλεία και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις φυτοτεχνικές εργασίες
 • να ταξινομούν σε κατηγορίες τα καλλωπιστικά φυτά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και συντηρήσεις κήπων
 • να περιγράφουν τους διάφορους τύπους θερμοκηπίων
 • να εφαρμόζουν τις  απαραίτητες φροντίδες  φυτοπροστασίας
 • να συμμετέχουν σε όλες τις εργασίες που αφορούν στην κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού ενός θερμοκηπίου
 • να αναφέρουν τις βασικές αρχές αποκατάστασης υποβαθμισμένων τοπίων και σχεδιασμού εφαρμογών αρχιτεκτονικής τοπίου σε αστικούς και περιαστικούς χώρους
 • να ερμηνεύουν ένα σχέδιο μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου και να το εφαρμόζουν στο πεδίο αναφοράς του
 • να αναγνωρίζουν τους χώρους στους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί μια κηποτεχνική εφαρμογή
 • να περιγράφουν μεθόδους προβολής και προώθησης ανθοκηπευτικών προϊόντων
 • να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εργαλεία και τα μηχανήματα

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: