Βρίσκεστε εδώ

ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ "Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση"

 • iek-2-760x750_2023

  Στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) λειτουργούν τριάντα (30) Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) σε όλη την Ελλάδα, με σύγχρονες ειδικότητες, στις οποίες φοιτούν κατ' έτος περί τους 3.800 σπουδαστές.

  Δικαίωμα εγγραφής στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ έχουν:
      Στο Α΄εξάμηνο, οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η εισαγωγή των υποψηφίων καταρτιζομένων στις ΣΑΕΚ της Δ.ΥΠ.Α πραγματοποιείται με δύο τρόπους :
  1. Μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού  ή
  2. Με υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης

  Επανεγγραφές – Μετεγγραφές – Κατατάξεις
  Επανεγγραφές: Καταρτιζόμενος/η εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης με υποβολή αίτησης στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου (άρθρο 7, (ΦΕΚ 4796/Β΄/2022 “Ανανέωση Εγγραφής”)
  Μετεγγραφές- Αλλαγή ειδικότητας: Υποψήφιος/α  που επιθυμεί, αλλαγή ειδικότητας ή  μετεγγραφή σε άλλη ΣΑΕΚ. ιδιωτική ή δημόσια δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στη ΣΑΕΚ που επιθυμεί να φοιτήσει (§ 1-7, άρθρο 8 (ΦΕΚ 4796/Β΄/2022).:
      • Για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους
      • Για το εαρινό εξάμηνο, μετά τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου και  πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

  Κατατάξεις: Απόφοιτοι που επιθυμούν να εγγραφούν με κατάταξη υποβάλλουν αίτηση στη ΣΑΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου (άρθρα 5  & 8 ,(ΦΕΚ 4796/Β΄/2022).
  Οι ζητούμενες ειδικότητες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989701, 2109989128, 2109989828, Ώρες: 09:00 - 15:00, email: a2iek@dypa.gov.gr
  Στόχος: Μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων και με την παροχή επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ επιδιώκουν την ομαλή ένταξη των καταρτιζόμενων στην παραγωγική διαδικασία.
  Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα και συγκεκριμένα:
      4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών
      1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ είναι αμειβόμενη και πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 39883 ΚΥΑ (ΦΕΚ Α΄/2476/2023).
  Τίτλος σπουδών: Οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

  Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν  στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση.
  Για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ. (www.eoppep.gr).

  Υποβολή αιτήσεων για το έτος κατάρτισης 2023-24 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
  https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

 • Έτος Κατάρτισης 2023 - 2024
   • 13.09.2023

    Μέχρι την Κυριακή η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ και η εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων σπουδαστών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού

    Υπενθυμίζουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή στα 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς επίσης και στο παράρτημα Αιδηψού του ΙΕΚ Χαλκίδας, για το έτος κατάρτισης 2023-2024, συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή 17.09.2023 και ώρα 23:59.
    Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων σπουδαστών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, είναι έως την Παρασκευή 15.09.2023.  
    Η φοίτηση στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

    Δείτε εδώ την Ανακοίνωση


    11.09.2023

    Παράταση μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων στα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

    Παρατείνεται έως την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σπουδαστών για εγγραφή στα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

    Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού), όλων των ηλικιών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

    Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να επισυναφθούν (upload) στην αίτηση σε μορφή PDF. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει συνολικά τρεις ειδικότητες κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ.

    Στόχος των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

    Η φοίτηση είναι διάρκειας συνολικά πέντε εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

    Τα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

    Οι 39 ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το έτος κατάρτισης 2023-2024 είναι οι εξής:

    1. Βοηθός εργοθεραπείας

    2. Βοηθός ιατρικών εργαστηρίων

    3. Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας

    4. Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας

    5. Βοηθός φαρμακείου

    6. Βοηθός φυσικοθεραπευτή

    7. Γραμματέας ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών

    8. Γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων

    9. Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ

    10. Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου

    11. Ειδικός αισθητικής & τέχνης του μακιγιάζ

    12. Ειδικός θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων

    13. Μουσική τεχνολογία

    14. Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας

    15. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας

    16. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας

    17. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας

    18. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού

    19. Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing)

    20. Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου – φοροτεχνικού γραφείου

    21. Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας

    22. Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)

    23. Τέχνη φωτογραφίας

    24. Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας – καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής

    25. Τεχνικός αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής

    26. Τεχνικός αυτοματισμών

    27. Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών

    28. Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

    29. Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού

    30. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα / web designer-developer / video games)

    31. Τεχνικός κομμωτικής τέχνης

    32. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (Chef)

    33. Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου

    34. Τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων

    35. Τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων

    36. Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων

    37. Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία

    38. Τουριστικός συνοδός

    39. Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
      

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε:
    https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi

    Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

    Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή


    11.09.2023

    Παράταση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για εγγραφές στα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ των επιτυχόντων μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού

    Παρατείνεται έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων υποψήφιων σπουδαστών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού στα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

    Οι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν στο ΙΕΚ επιτυχίας τους έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου από τις 08:00 έως τις 15:00, για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής.

    Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.


    Στοιχεία επικοινωνίας των ΙΕΚ ΔΥΠΑ θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

    https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi

    https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/contact


    Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή:

    1. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β ́ Κύκλου)

    2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

    3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

    4. Βεβαίωση ΑΦΜ

    5. Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης

    6. Αποδεικτικά Ειδικών Περιπτώσεων (Πολυτέκνου, Τριτέκνου, Ιδιότητα Προστάτη ή τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας).

    Η φοίτηση στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.


    Τα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.


    Οι ειδικότητες (Χειμερινού α' Εξαμήνου) για το έτος κατάρτισης 2023-2024 είναι οι εξής:

    1. Βοηθός εργοθεραπείας

    2. Βοηθός ιατρικών εργαστηρίων

    3. Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας

    4. Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας

    5. Βοηθός φαρμακείου

    6. Βοηθός φυσικοθεραπευτή

    7. Γραμματέας ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών

    8. Γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων

    9. Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ

    10. Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου

    11. Ειδικός αισθητικής & τέχνης του μακιγιάζ

    12. Ειδικός θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων

    13. Μουσική τεχνολογία

    14. Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας

    15. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας

    16. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας

    17. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας

    18. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού

    19. Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing)

    20. Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου – φοροτεχνικού γραφείου

    21. Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας

    22. Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)

    23. Τέχνη φωτογραφίας

    24. Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας – καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής

    25. Τεχνικός αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής

    26. Τεχνικός αυτοματισμών

    27. Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών

    28. Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

    29. Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού

    30. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα / web designer-developer / video games)

    31. Τεχνικός κομμωτικής τέχνης

    32. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (Chef)

    33. Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου

    34. Τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων

    35. Τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων

    36. Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων

    37. Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία

    38. Τουριστικός συνοδός

    39. Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
      

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε:

    https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi
     

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου


    31.08.2023

    Μέχρι την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή σπουδαστών στα ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
    Παρατείνεται έως την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σπουδαστών, για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων, εγγραφής στα ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για το Χειμερινό Εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2023-2024.

    Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού), όλων των ηλικιών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
    https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:
    gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

    Δείτε εδώ την Απόφαση Παράτασης Υποδιοικητή

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου


    19.06.2023

    Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ με 39 ειδικότητες υψηλής ζήτησης και αμειβόμενη πρακτική άσκηση

    Σήμερα, Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στα 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το έτος κατάρτισης 2023-2024, σε 39 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

    Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού), όλων των ηλικιών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXIS στη διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

    Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

    Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ενώ όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται (upload) στην αίτηση σε μορφή PDF. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει συνολικά έως τρεις ειδικότητες κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε έως δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.

    Τα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

    Η φοίτηση είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα (2 χρόνια) θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

    Τα 30 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης)
    Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5

    Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 στις 23:59
     

    Οι ειδικότητες του έτους κατάρτισης 2023-2024 είναι οι εξής:

    1. Βοηθός εργοθεραπείας

    2. Βοηθός ιατρικών εργαστηρίων

    3. Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας

    4. Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας

    5. Βοηθός φαρμακείου

    6. Βοηθός φυσικοθεραπευτή

    7. Γραμματέας ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών

    8. Γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων

    9. Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ

    10. Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου

    11. Ειδικός αισθητικής & τέχνης του μακιγιάζ

    12. Ειδικός θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων

    13. Μουσική τεχνολογία

    14. Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας

    15. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας

    16. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας

    17. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας

    18. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού

    19. Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing)

    20. Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου – φοροτεχνικού γραφείου

    21. Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας

    22. Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)

    23. Τέχνη φωτογραφίας

    24. Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας – καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής

    25. Τεχνικός αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής

    26. Τεχνικός αυτοματισμών

    27. Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών

    28. Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

    29. Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού

    30. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/web designer-developer/video games)

    31. Τεχνικός κομμωτικής τέχνης

    32. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (Chef)

    33. Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου

    34. Τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων

    35. Τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων

    36. Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων

    37. Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία

    38. Τουριστικός συνοδός

    39. Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

      

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

    Δείτε εδώ την Προκήρυξη

    Δείτε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ ΔΥΠΑ

    Δείτε εδώ τις Οδηγίες Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Υποψηφίου

 • Έτος Κατάρτισης 2022 - 2023

   • 10/02/2023
    Τροποποίηση της με αριθμό 48230/16-01-2023 Απόφασης “Λήξη εργασιών κατάρτισης Χειμερινού Εξαμήνου 2022 – ‘Εναρξης Εαρινού Εξαμήνου 2023 στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ”
    Με τη με αριθμό 169551/10-02-2023 Απόφαση Υποδιοικητή ΔΥΠΑ τροποποιείται η με αριθμό 48230/16-01-2023 Απόφαση “Λήξη εργασιών κατάρτισης χειμερινού εξαμήνου 2022 – ‘Εναρξη εαρινού εξαμήνου 2023 στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ” και ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2023 ως νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Χειμερινού Εξαμήνου και η 20η Φεβρουαρίου 2023 ως νέα ημερομηνία έναρξης του Εαρινού Εξαμήνου για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

    Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή


     Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Ανακοίνωσης Εγγραφών σε ΙΕΚ ΔΥΠΑ12.08.2022
       
     

    Παράταση εγγραφών στα ΙΕΚ έως 12.09.2022 

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Παράταση εγγραφών ΙΕΚ

    Δείτε εδώ Απόφαση Παράτασης υποβολής αιτήσεων

    https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

    Αυξήθηκαν κατά 28% οι εγγραφές στα 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

    Αύξηση κατά 28% σημείωσε ο αριθμός των εγγραφών στα 31 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε ετήσια βάση.
    Συγκεκριμένα, 2.344 σπουδαστές εγγράφτηκαν για το πρώτο εξάμηνο τους έτους κατάρτισης 2022-23, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφών πέρσι ήταν 1.832.  Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εγγραφών στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) έχει υπερτριπλασιαστεί (+227%) συγκριτικά με το έτος κατάρτισης 2019-20.
    Στόχος των ΙΕΚ-ΔΥΠΑ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
    Η φοίτηση στα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ είναι διάρκειας πέντε εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
    Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου  5. Οι ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2022-2023 είναι οι εξής:
        1. Αθλητική Δημοσιογραφία
        2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων  
        3. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
        4. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
        5. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
        6. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
        7. Βοηθός Φαρμακείου
        8. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
        9. Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών
        10. Γραφιστική Εντύπου και  Ηλεκτρονικών Μέσων
        11. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
        12. Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ
        13. Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
        14. Μουσική Τεχνολογία
        15. Προπονητής Αντισφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης, Κολύμβησης, Πετοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου
        16. Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
        17. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
        18. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
        19. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
        20. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
        21. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
        22. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
        23. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
        24. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
        25. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
        26. Τέχνη φωτογραφίας
        27. Τεχνικός Αγροτουρισμού
        28. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
        29. Τεχνικός Ανελκυστήρων
        30. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
        31. Τεχνικός Βιολογικής / Οργανικής Γεωργίας
        32. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
        33. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
        34. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
        35. Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
        36. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer - Developer/Video Games)
        37. Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων
        38. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
        39. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)
        40. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
        41. Τεχνικός Μηχανοτρονικής
        42. Τεχνικός Συντήρησης  Έργων  Τέχνης και Αρχαιοτήτων
        43. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και παρεμφερών Προϊόντων
        44. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος
        45. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία
        46. Τουριστικός Συνοδός
        47. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

     


     

    Ξεκίνησαν σήμερα Πέμπτη 15.09.2022

    οι εγγραφές στα 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ – Συνεχίζονται μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου οι εκπρόθεσμες αιτήσεις για τα τμήματα με διαθέσιμες θέσεις

    Ξεκίνησαν σήμερα οι εγγραφές των υποψηφίων σπουδαστών στα 31 ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε 47 ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2022-23.
    Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των αιτήσεων, οι υποψήφιοι σπουδαστές θα ενημερωθούν από το ΙΕΚ-ΔΥΠΑ της επιλογής τους, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), για την κατάταξή τους στους πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων, ώστε να προσέλθουν εντός τριών εργάσιμων ημερών για την εγγραφή τους.
    Παράλληλα, θα συνεχίζουν να γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις μόνο για ειδικότητες με κενές θέσεις έως 28/9/2022 και ώρα 23:59. Τις σχετικές ειδικότητες, ανά ΙΕΚ-ΔΥΠΑ
    Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
    https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

    Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή PDF.

    Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

    Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει συνολικά τρεις ειδικότητες κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.
    Στόχος των ΙΕΚ-ΔΥΠΑ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
    Η φοίτηση στα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

    ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

    Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

    Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

    Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

    Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α’ εξ.)

    ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

    Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

    Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

    Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α’ εξ.)

    ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

    Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

    Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

    Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

    Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ

    Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ

    Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ

    Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ

    Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ

    Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ

    Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α’ εξ.)

    ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ

    Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ

    Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

    Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

    Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

    Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

    Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

    Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

    Τεχνικός Μηχανοτρονικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος

    ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

    Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

    Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

    Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

    Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

    Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

    Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

    Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α’ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer-Developer/Video Games) (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

    Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

    Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

    Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

    Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

    Τεχνικός Ανελκυστήρων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

    Προπονητής αντισφαίρισης (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

    Προπονητής καλαθοσφαίρισης (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

    Προπονητής κολύμβησης (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

    Προπονητής ποδοσφαίρου (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ

    Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ

    Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

    Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α’ εξ.)

    ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

    Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

    Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

    Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

    Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

    Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

    Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

    Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

    Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (α’ εξ.)

    ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ

    Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ

    Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ

    Τεχνικός Μηχανοτρονικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ

    Τουριστικός Συνοδός (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ

    Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ

    Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ

    Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

    Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

    Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

    Τεχνικός Μηχανοτρονικής (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

    Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

    Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Παράρτημα Ιστιαίας Αιδηψού)

    Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (α΄ εξ.)

    ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

    Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων (α΄ εξ.)

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

    Δείτε εδώ τα ΙΕΚ και τις Ειδικότητες


    Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

    Διετής επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε 47 ειδικότητες

    Δείτε εδώ την Προκήρυξη

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Έναρξης υποβολής αιτήσεων στα 31 ΙΕΚ ΔΥΠΑ

    Δείτε εδώ τις Οδηγίες Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης

    Ξεκινάει τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022 στις 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στα 31 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς επίσης και στο νέο παράρτημα Αιδηψού του ΙΕΚ Χαλκίδας, για το έτος κατάρτισης 2022-2023, σε 47 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.
    Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXIS στη διεύθυνση:
    https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed
    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → ΕκπαίδευσηΕγγραφή σε σχολείοΕγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ
    Tα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή PDF.

    Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

    Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει συνολικά:τρεις ειδικότητες κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.
    Στόχος των ΙΕΚ-ΔΥΠΑ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
    Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5. Οι ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2022-2023 είναι οι εξής:
    1. Αθλητική Δημοσιογραφία
    2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
    3. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
    4. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
    5. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
    6. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
    7. Βοηθός Φαρμακείου
    8. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
    9. Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών
    10. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
    11. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
    12. Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ
    13. Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
    14. Μουσική Τεχνολογία
    15. Προπονητής Αντισφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης, Κολύμβησης, Πετοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου
    16. Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
    17. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
    18. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
    19. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
    20. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
    21. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
    22. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
    23. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
    24. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
    25. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
    26. Τέχνη φωτογραφίας
    27. Τεχνικός Αγροτουρισμού
    28. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
    29. Τεχνικός Ανελκυστήρων
    30. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
    31. Τεχνικός Βιολογικής / Οργανικής Γεωργίας
    32. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
    33. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
    34. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
    35. Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
    36. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer - Developer/Video Games)
    37. Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων
    38. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
    39. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)
    40. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
    41. Τεχνικός Μηχανοτρονικής
    42. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
    43. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και παρεμφερών Προϊόντων
    44. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος
    45. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία
    46. Τουριστικός Συνοδός
    47. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

 • Έτος Κατάρτισης 2021 - 2022
 • Η φοίτηση στις ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ διαρκεί συνολικά 5 εξάμηνα και επιμερίζεται σε:
  4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (έως 1.200 διδακτικές ώρες) και
  1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών (120 ημέρες Χ 8 ώρες/μέρα).
  Η Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία στις ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ είναι αμειβόμενη και πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 39883 ΚΥΑ (ΦΕΚ Α΄/2476/2023).

  Δείτε εδώ την ΚΥΑ Πρακτικής Άσκησης ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ

  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
     1. Η φοίτηση στις ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ διαρκεί συνολικά 5 εξάμηνα και επιμερίζεται σε:
      4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (έως 1.200 διδακτικές ώρες) και
      1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών (120 ημέρες Χ 8 ώρες/μέρα).
      Η Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία στις ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ είναι αμειβόμενη, προσδιορίζεται από τον Νόμο 4763 (ΦΕΚ Α'/254/2020) και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμό 39883 ΚΥΑ (ΦΕΚ Α΄/2476/13-04-2023).
     2. Οι καταρτιζόμενοι σε ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση μετά την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών τους.
     3. Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών (120 ημέρες Χ 8 ώρες/μέρα).
     4. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας του καταρτιζόμενου.
     5. Το ωράριο θα πρέπει να είναι 6 έως 8 ώρες την μέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα. Η πρακτική πραγματοποιείται κατά το πρωινό ή απογευματινό ωράριο, ποτέ όμως νύχτα.
     6. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.
     7. Οι ασκούμενοι καταρτιζόμενοι δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν συνολικά πάνω από 15 μέρες κατά την διάρκεια των έξι μηνών και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες Πρακτικής.
     8. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
     9. Από την νομοθεσία προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης  κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
     10. Δείτε εδώ την ΚΥΑ Πρακτικής Άσκησης ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
    • Δείτε εδώ την ΚΥΑ Πρακτικής Άσκησης ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ

     Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ ακολουθείται η εξής διαδικασία:

     1. Ο υποψήφιος ασκούμενος καταθέτει στη ΣΑΕΚ φοίτησης την Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης.
     2. Σύμπληρώνει έντυπο με τα Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου.
     3. Ό εργοδότης υπογράφει το σχετικό έντυπο "Δήλωση Ενδιαφέροντος/Βεβαίωση Εργοδότη".
     4. Η Διεύθυνση της ΣΑΕΚ εκδίδει "Απόφαση Έγκρισης της έναρξης και του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης" για τον  υποψήφιο ασκούμενο (καταρτιζόμενο).
     5. Ό υποψήφιος καταχωρίζεται στο Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ".
     6. Ο υποψήφιος ασκούμενος παραδίδει στον εργοδότη την «Απόφαση Έγκρισης έναρξης Πρακτικής Άσκησης» και το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» (Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρώνεται καθημερινά από τον ασκούμενο και υπογράφεται εβδομαδιαία από τον Φορέα-Επιχείρηση και τον "Υπεύθυνο Εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας" για την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου).
     7. Ο υποψήφιος ασκούμενος συνυπογράφει την  "Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένου".
     8. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, ο εργοδότης χορηγεί «Βεβαίωση Παρουσίας», παραδίδει στον καταρτιζόμενο το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» συμπληρωμένο, τα οποία αυτός στη συνέχεια τα καταθέτει στη ΣΑΕΚ, για να εκδοθεί η «Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης».

     Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης:

     • Η επιχείρηση/εργοδότης οφείλει να δέχεται τους επόπτες Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι και είναι αρμόδιοι να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους για την τήρηση της παρουσίας του ασκούμενου, την υλοποίηση του αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος εργασίας γενικότερα .
     • Για θέματα που τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο εργοδότης οφείλει να επικοινωνεί με τον αρμόδιο επόπτη-εκπαιδευτή Πρακτικής Άσκησης για την αναζήτηση λύσης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και τη διακοπή της Πρακτικής του εν λόγω ασκούμενου.
     • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ασκούμενος απουσιάζει συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς ενημέρωση, ο Δ/ντής της ΣΑΕΚ δύναται να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.
     • Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών των ΣΑΕΚ απαιτείται η συμπλήρωση του Εντύπου Ε3.5 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019 (ΦΕΚ 3520/Β/2019) Υπουργική Απόφαση.

     Άρθρο 7 παρ. 1 της ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 39883(ΦΕΚ Β΄/2476/2023)
     Συνθήκες πρακτικής άσκησης του πρακτικά ασκούμενου

     1. Κάθε πρακτικά ασκούμενος πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα, ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.
     2. Οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης.
     3. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00).
     4. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης την Κυριακή και στις επίσημες αργίες.
     5. Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη πρακτική άσκηση, εφόσον οι πρακτικά ασκούμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
     6. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται με ευθύνη των εργοδοτών και με την εποπτεία της ΣΑΕΚ φοίτησης του πρακτικά ασκούμενου.
     7. Ο πρακτικά ασκούμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στη Διεύθυνση της ΣΑΕΚ τη μη τήρηση των όρων της πρακτικής άσκησης.
     8. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται από το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ) της ΣΑΕΚ με ευθύνη του Διευθυντή της ΣΑΕΚ.

  • ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

   Διεύθυνση:

   1ο ΧΛΜ.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

   Πόλη:

   ΑΓΡΙΝΙΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   30100

   Τηλέφωνo:

   2641032982

   Email:

   iek.agrinio@dypa.gov.gr

   saek-agriniu

   ΣΑΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ

   Διεύθυνση:

   ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11

   Πόλη:

   ΑΙΓΑΛΕΩ

   Ταχ. Κώδικας:

   12243

   Τηλέφωνo:

   2105908225

   Email:

   iek.egaleo@dypa.gov.gr

   saek-aigaleo

   ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

   Διεύθυνση:

   7ο XΛΜ. ΛΕΩΦ. ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ

   Πόλη:

   ΝΑΥΠΛΙΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   21100

   Τηλέφωνo:

   2752021721

   Email:

   iek.argolida@dypa.gov.gr

   saek-argolidas

   ΣΑΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

   Πόλη:

   ΒΕΡΟΙΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   59100

   Τηλέφωνo:

   2331024640

   Email:

   iek.veria@dypa.gov.gr

   saek-berias

   ΣΑΕΚ ΒΟΛΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΑΘΗΝΩΝ 64

   Πόλη:

   ΒΟΛΟΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   38334

   Τηλέφωνo:

   2421060744

   Email:

   iek.volos@dypa.gov.gr

   saek-bolu

   ΣΑΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 19

   Πόλη:

   ΓΑΛΑΤΣΙ

   Ταχ. Κώδικας:

   11141

   Τηλέφωνo:

   2102110871

   Email:

   iek.galatsi@dypa.gov.gr

   saek-galatsiu

   ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ

   Διεύθυνση:

   7ο ΧΛΜ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

   Πόλη:

   ΔΡΑΜΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   66100

   Τηλέφωνo:

   2521081162

   Email:

   iek.drama@dypa.gov.gr

   saek-dramas

   ΣΑΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝ.ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ -ΘΗΒΩΝ

   Πόλη:

   ΜΑΝΔΡΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   19600

   Τηλέφωνo:

   2105548911

   Email:

   iek.elefsina@dypa.gov.gr

   saek-elefsinas

   ΣΑΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

   Διεύθυνση:

   ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64

   Πόλη:

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   71304

   Τηλέφωνo:

   2810311080

   Email:

   iek.iraklio.kritis@dypa.gov.gr

   saek-hrakliu-krhths

   ΣΑΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Διεύθυνση:

   ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119

   Πόλη:

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   Ταχ. Κώδικας:

   56100

   Τηλέφωνo:

   2310721852

   Email:

   iek.thes@dypa.gov.gr

   saek-thessalonikhs

   ΣΑΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   Διεύθυνση:

   3ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ

   Πόλη:

   ΙΩΑΝΝΙΝΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   45500

   Τηλέφωνo:

   2651068160

   Email:

   iek.ioannina@dypa.gov.gr

   saek-ioanninon

   ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2

   Πόλη:

   ΚΑΒΑΛΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   65201

   Τηλέφωνo:

   2510839088

   Email:

   iek.kavala@dypa.gov.gr

   saek-kabalas

   ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6-12

   Πόλη:

   ΑΛΙΜΟΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   17456

   Τηλέφωνo:

   2109963721

   Email:

   iek.kalamaki@dypa.gov.gr

   saek-kalamakiu

   ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ

   Πόλη:

   ΚΑΛΑΜΑΤΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   24100

   Τηλέφωνo:

   2721099624

   Email:

   iek.kalamata@dypa.gov.gr

   saek-kalamatas

   ΣΑΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΤΡΙΚΑΛΩΝ 226

   Πόλη:

   ΚΑΡΔΙΤΣΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   43131

   Τηλέφωνo:

   2441071576

   Email:

   iek.karditsa@dypa.gov.gr

   saek-karditsas

   ΣΑΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

   Διεύθυνση:

   Γ. ΛΥΡΑ 140 & ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΙΟΥ 125

   Πόλη:

   ΚΗΦΙΣΙΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   14564

   Τηλέφωνo:

   2108002798

   Email:

   iek.kifisia@dypa.gov.gr

   saek-khfisias

   ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   Διεύθυνση:

   ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ

   Πόλη:

   ΚΟΜΟΤΗΝΗ

   Ταχ. Κώδικας:

   69100

   Τηλέφωνo:

   2531020363

   Email:

   iek.komotini@dypa.gov.gr

   saek-komothnhs

   ΣΑΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93

   Πόλη:

   ΛΑΜΙΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   35133

   Τηλέφωνo:

   2231051086

   Email:

   iek.lamia@dypa.gov.gr

   saek-lamias

   ΣΑΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΕΛΥΤΗ 2 ΚΑΙ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ

   Πόλη:

   ΛΑΡΙΣΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   41447

   Τηλέφωνo:

   2410564685

   Email:

   iek.larisa@dypa.gov.gr

   saek-larisas

   ΣΑΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47

   Πόλη:

   ΜΟΣΧΑΤΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   18345

   Τηλέφωνo:

   2104818654

   Email:

   iek.mosxato@dypa.gov.gr

   saek-mosxatu

   ΣΑΕΚ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Διεύθυνση:

   ΠΕΥΚΩΝ 112

   Πόλη:

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   14122

   Τηλέφωνo:

   2102810421

   Email:

   iek.iraklio.attikis@dypa.gov.gr

   saek-hrakliu-attikhs

   ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ

   Διεύθυνση:

   ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2

   Πόλη:

   ΞΑΝΘΗ

   Ταχ. Κώδικας:

   67100

   Τηλέφωνo:

   2541066990

   Email:

   iek.xanthi@dypa.gov.gr

   saek-ksanthhs

   ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 62

   Πόλη:

   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   68200

   Τηλέφωνo:

   2552023935

   Email:

   iek.orestiada@dypa.gov.gr

   saek-orestiadas

   ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

   Διεύθυνση:

   Λ.ΑΘΗΝΩΝ 89

   Πόλη:

   ΡΙΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   26500

   Τηλέφωνo:

   2610966962

   Email:

   iek.patra@dypa.gov.gr

   saek-patras

   ΣΑΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΙ

   Πόλη:

   ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   50200

   Τηλέφωνo:

   2463080447

   Email:

   iek.ptolemaida@dypa.gov.gr

   saek-ptolemaidas

   ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ

   Διεύθυνση:

   4ο ΧΛΜ.ΛΕΩΦ.ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

   Πόλη:

   ΠΥΡΓΟΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   27100

   Τηλέφωνo:

   2621022247

   Email:

   iek.pirgos@dypa.gov.gr

   saek-pyrgu

   ΣΑΕΚ ΡΕΝΤΗ

   Διεύθυνση:

   ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 83

   Πόλη:

   ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

   Ταχ. Κώδικας:

   18233

   Τηλέφωνo:

   2103478594

   Email:

   iek.rendi@dypa.gov.gr

   saek-renth

   ΣΑΕΚ ΡΟΔΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 93

   Πόλη:

   ΡΟΔΟΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   85100

   Τηλέφωνo:

   2241035410

   Email:

   iek.rodos@dypa.gov.gr

   saek-rodu

   ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

   Διεύθυνση:

   6ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

   Πόλη:

   ΣΕΡΡΕΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   62100

   Τηλέφωνo:

   2321050096

   Email:

   iek.serres@dypa.gov.gr

   saek-serron

   ΣΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

   Πόλη:

   ΧΑΛΚΙΔΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   34002

   Τηλέφωνo:

   2221054104

   Email:

   iek.chalkida@dypa.gov.gr

   saek-xalkidas

   ΣΑΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73

   Πόλη:

   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   57013

   Τηλέφωνo:

   2310698223

   Email:

   iek.oreokastro@dypa.gov.gr

   saek-oraiokastru