Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών αναφορικά με την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του παραθερισμού εξήντα πέντε (65) παιδιών των υπαλλήλων της ΔΥΠΑ , κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2024

Το Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α με την υπ. αρ.1274/43/30-04-2024(ΑΔΑ: 6Μ2Σ4691Ω2-ΠΚΤ) απόφασή του ενέκρινε την αναγκαιότητα ικανοποίησης της ανάγκης, το συνολικό προϋπολογισμό και τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχων (κατασκηνωτικές επιχειρήσεις) που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις και θα φιλοξενήσουν παιδιά των υπάλληλων της Δ.ΥΠ.Α, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2024.
Δεδομένου των ανωτέρω προσκαλούμε τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν προσφορές για τον παραθερισμό συνολικά εξήντα πέντε (65) παιδιών των υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α , που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2024, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση