Βρίσκεστε εδώ

ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ - Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Η ΔΥΠΑ διαθέτει 7 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) που υλοποιούν στοχευμένα ταχύρρυθμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας από 25 έως 350 ωρών. Μέσα από τα ΚΔΒΜ η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης επιδιώκει την αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς επίσης και την αποτελεσματική σύνδεση κατάρτισης - προώθησης των ανέργων στην απασχόληση.

Τα προγράμματα αυτά γίνονται σε συνεργασία με Δήμους, τοπικά Εργατικά Κέντρα και άλλους Επαγγελματικούς Φορείς, τοπικούς Συνεταιρισμούς πρωτογενούς τομέα, Πανεπιστήμια, Κλαδικούς φορείς και Οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Επιπλέον, υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας της Δ/νσης Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

Η διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα κατάρτισης των ΚΔΒΜ της ΔΥΠΑ εξαρτάται από το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Συνήθως κυμαίνεται από 25 έως 295 ώρες παρακολούθησης θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική Πρόσκληση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα προγράμματα κατάρτισης των ΚΔΒΜ της ΔΥΠΑ γίνονται μετά τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.

Η αξιολόγηση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση την υπ’ αριθμ. 191300/4-07-1996 (ΦΕΚ 576/Β/16-07-1996) απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί καθορισμού κριτηρίων επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού της ΔΥΠΑ.

Η ωριαία αντιμισθία καθορίζεται με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΔΒΜ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).

Οι ειδικότητες των ΚΔΒΜ της ΔΥΠΑ διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και εμπεριέχονται στις Προσκλήσεις που εκδίδονται από την Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά οι ειδικότητες των ΚΔΒΜ της ΔΥΠΑ είναι:

Αποθηκάριος Γενικών Καθηκόντων

Βοηθός Υπηρεσιών Υγείας

Συντηρητής Κτιρίων

Πωλητής Λιανικού Εμπορίου

Σερβιτόρος

Τεχνολογία εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου

Τεχνολογία Υβριδικών συστημάτων σε αυτοκίνητα

Νέα τεχνολογία Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Αντλίες θερμότητας

Παραγωγή και πώληση νέων αγροτικών φυτών

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

AutoCad 2D, 3D

Γυψοσανίδες / Τεχνοτροπίες / Ελαιοχρωματισμοί

Φροντίδα υγιεινής προσώπου και σώματος

Διαχείριση Αποβλήτων στο χώρο Εργασίας

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και e-banking

Συστήματα αυτοματισμών PLC & inverter

Τεχνικές πωλήσεων και marketing

Φύλακας κτιρίων

Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική

Πωλητής Λιανικού Εμπορίου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Μπουφετζής

Διασώστες

Συντηρητής Κτιρίων

Μελισσοκομία

Κοπτική - Ραπτική

Εκμάθηση Κομμωτικής Τέχνης

ΚΔΒΜ ΡΕΝΤΗ

 

Διεύθυνση

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 83

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Κώδικας

18233

Τηλέφωνο

2103455431

Email

kek.kentriki_domi@dypa.gov.gr

 

ΚΔΒΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Διεύθυνση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73

Πόλη

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Ταχ. Κώδικας

57013

Τηλέφωνο

2310699769

Email

kek.thes@dypa.gov.gr

 

ΚΔΒΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Διεύθυνση

3ο χιλ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –ΑΘΗΝΩΝ

Πόλη

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ταχ. Κώδικας

45500

Τηλέφωνο

2651048063

Email

kek.ioannina@dypa.gov.gr

 

ΚΔΒΜ ΛΑΜΙΑΣ

 

Διεύθυνση

ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93

Πόλη

ΛΑΜΙΑ

Ταχ. Κώδικας

35100

Τηλέφωνο

2231051074

Email

kek.lamia@dypa.gov.gr

 

ΚΔΒΜ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Διεύθυνση

ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10

Πόλη

ΛΑΡΙΣΑ

Ταχ. Κώδικας

41447

Τηλέφωνο

2410564690

Email

kek.larissa@dypa.gov.gr

 

ΚΔΒΜ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Διεύθυνση

3ο χιλ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ –ΝΚΗΣ

Πόλη

ΦΛΩΡΙΝΑ

Ταχ. Κώδικας

53100

Τηλέφωνο

2385044466

Email

kek.florina@dypa.gov.gr

Φαξ

2385036359

 

ΚΔΒΜ ΠΑΤΡΑΣ

 

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 19 - 21

Πόλη

ΠΑΤΡΑ

Ταχ. Κώδικας

26500

Τηλέφωνο

2610966984 - 2610966986

Email

kek.patra@dypa.gov.gr

Τα Κ.Δ.Β.Μ. της Δ.ΥΠ.Α. υλοποιούν την υπηρεσία εφαρμογής των ακόλουθων Συστημάτων που θα διέπουν τη λειτουργία τους: 1) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΠΔ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, 2) Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 27001:2022 και 3) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου (ΣΔΠΑ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 27701:2019.

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη, αξιόπιστη και δοκιμασμένη βάση για την εφαρμογή της Διαχείρισης Ποιότητας. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέου Συστήματος Ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ. της Υπηρεσίας σύμφωνα με το ISO 9001 αποτελεί απόδειξη:

 • Της ικανότητας των Κ.Δ.Β.Μ. να παρέχουν με συνέπεια υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Της προσπάθειας της Δ.ΥΠ.Α. να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών των Κ.Δ.Β.Μ. μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.

Η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001 θα βοηθήσει τα Κ.Δ.Β.Μ. της Δ.ΥΠ.Α. να διαχειριστούν και να προστατεύσουν τα πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία που περιέχουν πληροφορίες. Το ISO/IEC 27001 είναι το μόνο διεθνές πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ - ISMS).

Η πιστοποίηση ενός ΣΔΑΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 27001 θα προσφέρει τα παρακάτω οφέλη στα Κ.Δ.Β.Μ. της Υπηρεσίας:

 • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι της Δ.ΥΠ.Α. πραγματοποιούνται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και στρατηγικές.
 • Αποδεικνύει ότι οι απαιτήσεις για σωστή διακυβέρνηση και επιχειρησιακή συνέχεια ικανοποιούνται.
 • Αποδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι τυποποιητικοί κανονισμοί εφαρμόζονται.
 • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων και επιδεικνύει στους πελάτες των Κ.Δ.Β.Μ. ότι η ασφάλεια των πληροφοριών τους είναι πρωταρχικής σημασίας για την Υπηρεσία.
 • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι τα οργανωτικά ρίσκα έχουν αναγνωριστεί, αξιολογηθεί και διαχειριστεί ικανοποιητικά και σωστά.
 • Αναδεικνύει την ύπαρξη ενός επίσημου και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
 • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. στην ασφάλεια των πληροφοριών της.
 • Αποδεικνύει ότι μέσω τακτικών αξιολογήσεων βοηθά την Υπηρεσία να παρακολουθεί την απόδοσή της και να βελτιώνεται.
 • Αναδεικνύει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή επικοινωνούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων έχουν αξία για την Δ.ΥΠ.Α.

Το ISO 27701:2019 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο αποτελεί επέκταση των ISO 27001 και ISO 27002, που αφορά Τεχνικές για τη Διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα και σε συνδυασμό με το ISO 27001 αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το ISO 27701:2019 είναι το κυριότερο εργαλείο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Το Πρότυπο ISO/IEC 27701, καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (PIMS) με τη μορφή επέκτασης στα ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27002 για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δ.ΥΠ.Α.

Η πιστοποίηση ISO/IEC 27701 έχει πολλά οφέλη, όπως:

 • Χτίζει εμπιστοσύνη και παρέχει διασφάλιση προς τα υποκείμενα των δεδομένων.
 • Επιδεικνύει συμμόρφωση με το νομοκανονιστικό πλαίσιο.
 • Προωθεί την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Εξασφαλίζει ευελιξία και επεκτασιμότητα στην επιχείρηση.
 • Μειώνει τους κινδύνους που αφορούν την ιδιωτικότητα των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Διευκολύνει συμφωνίες με επιχειρηματικούς εταίρους όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αμοιβαία.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω συστημάτων, τα Κ.Δ.Β.Μ. της Δ.ΥΠ.Α. εφαρμόζουν τις κάτωθι πολιτικές:

 1. Πολιτική Ποιότητας –Δείτε εδώ
 2. Πολιτική Ασφάλειας – Δείτε εδώ
 3. Πολιτική Ιδιωτικότητας - Δείτε εδώ