Βρίσκεστε εδώ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στην ειδικότητα  “Κομμωτικής Τέχνης”  ο  εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, υπεύθυνος για τον καλλωπισμό της κόμης και του τριχωτού της κεφαλής, για τη δημιουργία καλλιτεχνικών χτενισμάτων και εξειδικευμένων κομμώσεων, για την απόδοση επιθυμητών αποχρώσεων και για τη δημιουργία τεχνητού κατσαρώματος και ισιώματος μαλλιών, καθώς και για την παροχή κάθε είδους εργασίας κομμώσεων σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Κομμωτικής Τέχνης” θα είναι σε θέση:

 • να αναφέρουν τρόπους λουσίματος και φροντίδας των μαλλιών
 • να κατονομάζουν και να περιγράφουν τα διάφορα στυλ κουρέματος
 • να δημιουργούν απλά ή καλλιτεχνικά χτενίσματα
 • να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τους διάφορους τύπους δέρματος και τριχωτού της κεφαλής
 • να εφαρμόζουν πρακτικές θεραπείας σε όσες περιπτώσεις αυτή είναι δυνατή στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους καθηκόντων
 • να αναφέρουν τις εργασίες και διαδικασίες προετοιμασίας των πελατών και του χώρου πριν τη βαφή
 • να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά για ολική ή μερική βαφή, υλικά αποχρωματισμού ή ανταυγειών
 • να αναγνωρίζουν πιθανά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βαφής ή αποχρωματισμού,
 • να γνωρίζουν τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την αποφυγή προβλημάτων κατά την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών
 •  να εξειδικεύονται σε τεχνικές βοστρύχωσης (permanent) και αποσγούρωσης
 •  να εφαρμόζουν την τεχνική της προσθετικής μαλλιών (extension)
 •  να χρησιμοποιούν απλές εφαρμογές αισθητικής προσώπου και μακιγιάζ
 • να αναγνωρίζουν τα καλλυντικά προϊόντα που αναφέρονται ως μάσκες προσώπου
 • να χειρίζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εργαλεία και μηχανήματα που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματός τους